Werkwijze en spelregels Lingewaard Doet

In 2024 komt Lingewaard Doet in de kernen Doornenburg en Huissen. Dit jaar worden alleen de initiatieven uit die kernen in behandeling genomen.

Stap 1: Je hebt een idee!

Daarbij gelden deze spelregels:
 • Er is een duidelijk plan en realistische begroting voor de organisatie en uitvoering van het initiatief;
 • Het initiatief komt ten goede aan en is toegankelijk voor de inwoners van gemeente Lingewaard. Maar niet op particulier terrein, tenzij het initiatief een algemeen belang dient. Ga hierover in gesprek met de regisseurs van Lingewaard Doet;
 • Het initiatief heeft geen commercieel, politiek of religieus doel;
 • Minimaal drie inwoners van verschillende adressen zijn betrokken bij het initiatief en jullie verzorgen zelf de uitvoering.

Stap 2: Meldt dit idee via deze website.

Als je een initiatief hebt aangemeld, gaat de regisseur/gebiedscoördinator met je in gesprek: wat willen jullie realiseren en hoe past dat binnen Lingewaard Doet. Ook nemen we dan de aanvullende spelregels door*.

Stap 3: Het initiatief wordt beoordeeld.

We hanteren een maximale richtlijn van € 5.000 per initiatief/initiatiefnemer, zodat meerdere initiatiefnemers mee kunnen doen.  Heb je een idee dat meer kost? Neem dan contact op met de regisseur van Lingewaard Doet.

Stap 4: Na een positieve reactie kun je het vervolg in gang zetten.

Zoals bijvoorbeeld de communicatie en een plan om de cheques in te zamelen.

Aanvullende spelregels

Jullie voeren het initiatief zelf uit

 • Er is sprake van vrijwillige inzet en/of bijdrage in goederen en/of een financiële bijdrage door inwoners;
 • Als het initiatief invloed heeft op anderen, betrekken jullie hen erbij. 

Het initiatief valt binnen de geldende wet- en regelgeving

 • Bij het plaatsen van een fysiek object in de openbare ruimte of algemene ruimten zorgt de initiatiefnemer voor het heel, veilig en schoon houden hiervan. Indien dit niet gebeurt, brengt de gemeente de ruimte terug in originele staat. 
 • Jullie zorgen zelf voor het verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen. 

Jullie gaan zorgvuldig om met gemeenschapsgeld

 • Geld inzamelen kan alleen voorafgaand aan realisatie van het initiatief (er is dus geen bijdrage mogelijk voor kosten die al gemaakt zijn)
 • Er kan in principe geen bijdrage gevraagd worden voor eten en drinken;
 • Eventuele inkomsten uit een initiatief worden gebruikt worden voor het initiatief zelf of een volgend initiatief;
 • Bij het aanschaffen van materialen blijven deze beschikbaar voor andere initiatieven en initiatiefnemers;
 • Wordt het streefbedrag niet gehaald, dan vervalt het opgehaalde bedrag terug aan de Stichting Lingewaard Doet. Heeft u 80% of meer opgehaald dan bekijken we op welke wijze uw initiatief toch doorgang kan vinden. 
 • Na afloop van het initiatief leveren jullie een overzicht in van de uitgaven inclusief bonnen en facturen. Dit kan digitaal via de website Lingewaard Doet:
 • Bij het inhuren van derden moet een factuur overlegd worden waarop een Kamer van Koophandel nummer en BTW-nummer is opgenomen;
 • Indien na uitvoering van het initiatief geld over is, storten jullie dit bedrag terug naar de Stichting Lingewaard Doet.
 • Haal je meer cheques op dan het beoogde bedrag, dan doneer je die cheques aan een ander initiatief.

Donateurs en andere geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden

 • Jullie bepalen zelf hoe je dat wilt doen. Doe dit in ieder geval op de website Lingewaard Doet;
 • Maak een update als er iets verander in de uitvoering;
 • Jullie plaatsen na afloop van het initiatief een verslag met foto ter inspiratie op de website Lingewaard Doet. Dit is ook voor en ter verantwoording aan de donateurs en alle inwoners van de gemeente Lingewaard.

De gemeente Lingewaard beslist over de maximale bijdrage en houdt zich het recht voor om initiatieven geen financiële ondersteuning te bieden.

Lees hier de Voorwaarden en het Privacybeleid van Lingewaard Doet.

 

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

026-2062107

helpdesk@lingewaarddoet.nl

U kunt ons ook bereiken via
Whatsapp!

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel uw buren over Lingewaard Doet