Spelregels Lingewaard Doet

 Alle aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende spelregels:

 

Over het initiatief

 • Het initiatief komt ten goede aan de inwoners van gemeente Lingewaard;
 • Het initiatief is toegankelijk voor alle inwoners van het gebied waar het initiatief wordt georganiseerd;
 • Het initiatief heeft geen politieke, religieuze of commerciële doeleinden;
 • Het initiatief valt binnen de geldende wet- en regelgeving;
 • U verzorgt zelf het verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen;
 • U verzorgt zelf de uitvoering van uw initiatief;
 • Minimaal drie inwoners van verschillende adressen zijn betrokken bij de organisatie en uitvoering van het initiatief;
 • Voor de uitvoering van het initiatief is er sprake van een vrijwillige inzet en/of een bijdrage in goederen en/of een financiële bijdrage door inwoners;
 • Bij het plaatsen van een fysiek object in de openbare ruimte of algemene ruimten zorgt de initiatiefnemer voor het heel, veilig en schoon houden hiervan. Indien dit niet gebeurt, brengt de gemeente de ruimte terug in originele staat. Vindt het initiatief plaats op particulier terrein, neem dan contact op met de regisseur via regisseur@lingewaarddoet.nl 

 

 

Over de begroting

 • U heeft een duidelijke en realistische begroting voor de organisatie en uitvoering van het initiatief; Deze begroting is voor iedereen zichtbaar op de website;
 • Er is geen bijdrage voor eten en drinken;
 • Eventuele inkomsten uit een initiatief mogen alleen gebruikt worden voor het initiatief zelf of een volgend initiatief;
 • Er is geen bijdrage voor kosten die al zijn gemaakt. U kunt alleen geld inzamelen voorafgaand aan een initiatief;
 • Bij het aanschaffen van materialen blijven deze beschikbaar voor andere initiatieven en initiatiefnemers;
 • Wordt het streefbedrag niet gehaald, dan vervalt het opgehaalde bedrag terug aan de donateurs. Heeft u 80% of meer opgehaald dan bekijken we op welke wijze uw initiatief toch doorgang kan vinden.

 

Voldoende gespaard, dan betalen we uit:

 • U maakt na afloop van het initiatief een verslag met foto(‘s) ter inspiratie voor en ter verantwoording aan de donateurs en alle inwoners van de gemeente Lingewaard;
 • U levert na afloop van uw initiatief een overzicht in van uw uitgaven inclusief bonnen en facturen. Hiervoor ontvangt u per e-mail een invulformulier bij uitbetaling van het initiatief;
 • Indien er na uitvoering van uw initiatief geld over is, stort u dit bedrag terug naar de stichting Lingewaard Doet!;
 • Bij het inhuren van derden moet een factuur overlegd worden waarop een Kamer van Koophandel nummer en BTW-nummer is opgenomen.

De gemeente Lingewaard beslist over de maximale bijdrage en houdt zich het recht voor om initiatieven geen financiële ondersteuning te bieden.

Lees hier de Voorwaarden en het Privacybeleid van Lingewaard Doet.

 

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:
Deel deze pagina

Vertel je buren over Lingewaard Doet

Facebook Twitter E-mail